EL AYASINDAKİ ANA ÇİZGİLER

A – ) HAYAT ÇİZGİSİ

B – ) ZEKA ÇİZGİSİ

C – ) KALP ÇİZGİSİ

D – ) KADER ÇİZGİSİ

E – ) GÜNEŞ ÇİZGİSİ

F – ) SAĞLIK ÇİZGİSİ

G – ) EVLİLİK ÇİZGİSİ

H – ) VENÜS ÇİZGİSİ

EL AYASINDAKİ ANA ÇİZGİLER

A – ) HAYAT ÇİZGİSİ

Genellikle Baş Parmağın kökünü ve Venüs tepesini, çevreleyen çizgidir.

Hayat çizgisi boydan boya ve iyice belirgin ise; hiç sorunsuz geçecek ömre işarettir.

Hayat çizgisi yer yer kalın, yer yer ince ise, kimi zaman üzüntülü kimi zaman neşeli kimi zaman başarısız kimi  zamanda başarılı devreler halinde geçecek ömre yorumlanır.

Hayat çizgisi ağ gibi ince bir çok çizgilerden meydana gelmişse;

özellikle sağlık bakımından fazla hassasiyete işarettir.

Hayat çizgisinden ayrılan dallar zeka ve kalp çizgilerine ulaşıyorsa;

çalışmalarınızın sonucunda servet ve şöhret sahibi olacağınıza işarettir.

Bu çizgi başlangıçta çatal şeklinde ise; avuç içindeki diğer işaretler de iyi ise;

herkes tarafından takdir edileceğinize diğer işaretler kötü ise; emeklerinizin boşa gidip netice vermeyeceğine yorumlanır.

Hayat çizgisi orta yerde çatallanıyorsa yolculuklara yorumlanır.

B – ) ZEKA ÇİZGİSİ

Avucun ortasından ve avucu enine olarak kesen bu çizgi zeka işlevlerinin özelliklerini gösterir.

Kesintisiz, pürüzsüz ve doğru bir yön takip eden zeka çizgisidir;

El sahibinin, kararlarında daima başarılı ve doğru olduğuna işarettir.

Avucun bir ucundan diğer uca kat eden zeka çizgisi;

El sahibinin iş hayatında başarılı olacağına, ama ideal bir arkadaş olamayacağına işarettir.

Zeka çizgisi uzun ama az belirli ise ve mars Jüpiter Satürn tepeleri belirgin olursa;

Hedefinize ulaşabileceğinize yorumlanır.

Zeka çizgisiyle birlikte, kalp çizgisi de uzun olursa; ideallerinize diplomatça davranışlarla ulaşabilecek biri olduğunuza yorumlanır.

Uzun fakat az belirli zeka çizgisi; verdiğiniz sözleri tutmadığınıza yorumlanır.

Çok kısa fakat iyice belirli zeka çizgisi;

Planınızın gerçekleştirmek için lüzumlu enerjiyi hiçbir zaman bulamayacağınıza yorumlanır.

Aşağıya doğru eğilen hayat çizgisine bitişik giden zeka çizgisi; kendi hatanız yüzünden mutsuz olacağınıza işarettir.

Çok kısa ve belirsiz zeka çizgisi; sebatlı olmadığınıza işarettir.

Aşağıya meyilli uca çatal oluşturarak biten zeka çizgisi; riskli durumlara yorumlanır.

Zeka çizgisi aşağıya doğru ve kalp çizgisi kısa ise; inatçılığınız yüzünden çok zarar göreceğinize yorumlanır.

Zeka çizgisi kalp çizgisine doğru yönelmişse; tecrübenizin artacağına yorumlanır.

Zeka çizgisinin ikinci yarısı merkür tepesine doğru eğimliyse;

Orijinal fikirlerinin olmasına rağmen, başarıya başkalarının izinde yürümekle varacağınıza işarettir.

Zeka çizgisi zincir oluşturan çizgilerden meydana gelmişse; asabi karakter belirtisidir.

Zeka çizgisi çift çizgi ise; para işaretidir.

Zeka çizgisinde Satürn tepesi hizasında kesintiler varsa; çözümü gerekecek bir çok ciddi olaylarla karşılaşmaya yorumlanır.

Zeka çizgisindeki kesintiler güneş tepesi hizasında ise; yakınlarınızdan biriyle kavga edeceğinize işarettir.

Zeka çizgisindeki kesintiler hayat çizgisiyle birleştiği noktada ise;

Kısa bir zaman sürecek olan bir bedbahtlık işaretidir.

Zeka çizgisindeki çizgiler merkür tepesi hizasında ise; yakınlarınızdan biriyle para konusundan dolayı münakaşa edeceğinize işarettir.

Zeka çizgisinden inişli dallar ayrılırsa; idealist olduğunuza işarettir.

Zeka çizgisindeki inişli dallar hayat çizgisine temas ediyorlarsa; mutsuz olaylarla karşılaşmanızın mümkün olduğuna işarettir.

Zeka çizgisinden ayrılan çıkışlı dallar Jüpiter tepesine gidiyorsa iş hayatınızda kavuşacağınız servete yorumlanır. Ama Jüpiter tepesi üzerinde çapraz çizgi varsa bir tehlike işaretidir.

Zeka çizgisinden ayrılan çıkışlı dallar güneş tepesine gidiyorsa; sanat dallarında başarıya yorumlanır.

Zeka çizgisinden ayrılan çıkışlı dallar kalp çizgisiyle kesişirse; yuvanızın yıkılması ihtimaline yorumlanır.

Zeka çizgisinden ayrılan çıkışlı dallar kalp çizgisine yaklaşmış,

Ama kesişmemişse; his hayatınızda, etrafınızdaki kimselerin önemli rol oynayacaklarına işarettir.

Zeka çizgisi üzerindeki beyaz noktalar; beklenmedik bir şey keşfedeceğinize işarettir.

Zeka çizgisi üzerinde siyah noktalar; hoş olmayan bir duruma düşeceğinize işarettir.

Zeka çizgisi üzerinde çapraz oluşturan başka bir çizgi varsa; itibarınızı kaybetme tehlikesine yorumlanır.

Zeka çizgisinin ucunda bir yıldız varsa; beklenmedik bir olaya işarettir.

Zeka çizgisi üzerinde bir yuvarlak varsa ; dikkatli olmanız gerektiğine dair bir uyarıdır.

C – ) KALP ÇİZGİSİ

El ayasını enine olarak kesen çizgilerden üstte olanıdır.

Kalp çizgisi belirli, uzun ve pürüzsüz olursa; candan sevgiye sahip olduğunuza işarettir.

Avuçta kalp çizgisi yoksa; egoist,  menfaatlerini dostlardan daima önde tutan karaktere yorumlanır.

Kalp çizgisi Jüpiter ve Satürn tepelerinden başlarsa; ideal bir eş olmanıza yorumlanır.

Kalp çizgisi tam Satürn tepesinin altından başlarsa; uzun süreli olmayan sevgiye yorumlanır.

Kalp çizgisi uzun ve yukarı doğru kavisli olursa; şiddetli kıskançlığa yorumlanır.

Kalp çizgisi uzun ve belirsiz ise;

Kavgalar ve göz yaşlarıyla sona erecek bir aşk macerasına yorumlanır.

Kalp çizgisi zeka çizgisine doğru eğimliyse; menfaatin duygulardan ileri geçeceğine işarettir.

Kalp çizgisi başlangıç noktasında zeka ve hayat çizgileriyle bitişikse; bir facia ile karşılaşma ihtimaline işarettir.

Kalp çizgisi aşağıya doğru eğimli ve hayat çizgisiyle bir yerde bitişirse;

Hareketlerinizde fazla ölçülü olduğunuza yorumlanır.

Kalp çizgisi zincir şeklinde ince çizgilerden meydana gelmişse; istikrarsızlığa işarettir.

Kalp çizgisi zincir şeklinde belirsizse; huzursuzluğa yorumlanır.

Kalp çizgisi paralel iki çizgi halinde ise;

Uzun sürecek, çok acı çektirecek ve sonu başarısızlıkla bitecek bir gönül macerasına işarettir.

Kalp çizgisinde 1 – 2 – 3 veya 4 kesinti varsa;

Başınızdan kesintilerin sayısı kadar macera geçeceğine yorumlanır.

Kalp çizgisinde kesintiler dörtten fazlaysa; kararsız bir duygusal hayata yorumlanır.

Kalp çizgisi Satürn tepesi hizasında kıvrıksa; ayrılık işaretidir.

Kalp çizgisi bir noktada zeka çizgisiyle birleşiyorsa; üzüntü işaretidir.

Kalp çizgisinden ayrılan bir dal zeka çizgisiyle birleşirse;

Evlenmeyle sonuçlanmayacak, sürekli ve çok ciddi bir aşk macerasına yorumlanır.

Kalp çizgisinden ayrılan ama zeka çizgisine yaklaştığı halde onunla birleşmeyen dallar varsa; önemli değişikliklere yorumlanır.

Kalp çizgisinden ayrılıp, ay tepesine doğru inan dal; kavga işaretidir.

Kalp çizgisinden inen bir dal kader çizgisini keserse; yalnız yaşamaya yorumlanır.

Kalp çizgisinden ayrılan dallar yukarı doğru çıkıyorsa; mutluluk dolu günlere yorumlanır.

Kalp çizgisinden ayrılan çıkışlı bir dal Satürn tepeciğine doğru uzanırsa; karşılıksız gönül ilişkilerine işarettir.

Kalp çizgisinden ayrılan çıkışlı bir dal güneş tepesine doğru uzanıyorsa; evlilik hayatında huzursuzluğa yorumlanır

Kalp çizgisinden ayrılan çıkışlı bir dal merkür tepesine doğru uzanıyorsa mutsuz evlilik hayatına yorumlanır.

Kalp çizgisinin başlangıç noktası çatal biçiminde ise; şöhrete ve servete kolaylıkla kavuşmaya yorumlanır.

Kalp çizgisi avuç kenarına kadar uzanıyor ve ucunda hiç çatal yolsa; çocuk sahibi olamayacağınıza işarettir.

Kalp çizgisi üzerinde beyaz benekler varsa; sizi çok fazla sevecek biriyle karşılaşmaya işarettir.

Kalp çizgisi üzerinde çaprazlaşan çizgiler varsa; para  bakımından karşılaşacak zorluklara yorumlanır.

Kalp çizgisi üzerinde bir adacık varsa; his hayatınızda bir sadakatsizlikle karşılaşma ihtimaline işarettir.

D – ) KADER ÇİZGİSİ

Kader çizgisi parmaklarla bilek arası yönde ve genellikle hayat çizgisine yakın olarak görülür.

Elimizdeki Bu Çizginin diğer çizgilere nazaran daha çok veri yorumlanabilir.

Kader çizgisinin durumuna göre, ,

Yaşam süresi içinde bir kişinin meslek hayatında meydana gelebilecek olumlu ya da olumsuz tüm değişiklikleri anlamak mümkündür.

Kişi kader çizgisini yorumlayabilirse olumsuzluk yaratacak olayları önceden tahmin ederek ona göre tedbirlerini alabilirler.

Kader çizgisi insanın tüm yaşamının inişlerini ve çıkışlarını gösteren bir çizgidir.
Bu çizgi diğer çizgilerle birlikte belirgin ise, azimli ve sabırlı olmaları sayesinde başarıdan başarıya koşacaklarına işarettir.

Bu çizginin üst ucu işaret parmağına doğru yönlenmişse, da da yanında uca yakın kısa ve paralel bir çizgi varsa, uzun seneler boyunca göstermiş olduğu çabalarının karşılığını güce ve kudrete erişerek alacağına, yüksek mevkilere geleceğine işarettir.

Bu Çizginin üst kısımlarında paralel bir çizgi yüzük parmağına doğru yönelmişse bu kişinin toplumda oldukça saygın bir konuma geleceğine yorumlanır. Bu tür bir çizgi genellikle eski dönemlerinde çok zorluk çekmiş ancak çabalan sayesinde toplumda önemli bir yere gelmişlerdir.

Bu çizginin çıkış noktasından itibaren yanında paralel bir çizgi varsa, o kişinin bir toplumun lideri olacağı ya da çok şirketli bir işin yönetiminde bulunacağı anlamına gelir.

Bu çizginin bir noktada kılmışsa, hayatın bir döneminde çok acı çekileceğini ve sıkıntıların dertlerin bitmeyeceğine işarettir. Kader çizgisinin tam ortası yaşamın yaşına tekabül eder yani otuz beş yaş civarındadır. Hayat çizgisiyle birleşirse, o kişinin büyük bir özveride bulunacağına hatta bu fedakarlığı yüzünden işinden bile olabileceğine işarettir.

Hayat çizgisinin içinden ya da Venüs tepesinin üzerinden doğan bir kader çizgisi çevreye ve doğaya karşı büyük bir hayranlığa yorumlanır. Bu çizgilerle beraber zayıf bir zeka çizgisi olursa işlerinde büyük zorluklar yaşayacaklarına yorumlanır. Bu tür kader çizgilerinin bu şekilde bir arada olmaları aynı zamanda ihtiraslı bir kişiliğe yorumlanır.

Kader çizgisi avucun tam ortasından ya da avucun yan tarafından başlarsa o kişinin sosyal ilişkilerinin çok zayıf olduğuna bu kişinin daha hayatı yeni anlamaya başladığı dönemlerde bazı olayların etkisinde kaldığına yorumlanır.

Bu çizgi avucun içine yakın ve bilekten uzak başlarsa aile içi ilişkilerin o kadar zayıf olduğuna yorumlanır.
Kader çizgisinin üstünde daire şeklinde bir işaret varsa, iş durumunun bozulacağına ve büyük zararların olacağına yorumlanır.

Bu çizgi düz ise, ve bu düz çıkışa avucun sağından ve solundan başka ince çizgiler eşlik ediyorsa, bu insanın başarılı olacağına ancak çevresindeki hatırı sayılır insanların yardımıyla gerçekleşeceğine işarettir. Bu çizgi orta parmağın alt kısmına gelirse ve yanında eşlik eden çizgilerin uçlan, tepelere doğru yöneliyorsa o kişinin bir insanın hayatında önemli bir rol üstleneceğine işarettir.

Dallardan biri Merkür tepesine doğru yönelmişse, o kişinin toplumda ya da herhangi bir meslekte önemli bir rol üstleneceğine işarettir. Dallardan biri Güneş tepe-sine doğru yönelirse, o kişinin sanatsal faaliyetlerde önemli bir rol üstleneceğine işarettir.

Bu çizgi doğrudan Jüpiter tepesine yönelmişse, o kişinin yönetici konumunda olacağına işarettir.

Kader çizgisi Satürn tepesini geçerek yüzük parmağının ilk boğumuna kadar uzanırsa, şansız bir olayla karşılaşılacağına ya da yolunda giden işlerin birden bozulacağına işarettir.

Bu çizgi kalp çizgisine kadar uzanıp orada son bulursa, bir gönül ilişkisinden dolayı maddi sıkıntılar yaşanacağı anlamında yorumlanır.

Kader çizgisi kalp çizgisiyle birleşerek Jüpiter tepesine yönelirse, o kişinin elindeki imkanları iyi değerlendirerek her alanda zirveye ulaşacağına yorumlanır.

Bu çizgi avucun ortasından başlarsa, yaşamın zorluklar ve sıkıntılar içinde geçeceğine işarettir.
Kader çizgisi avucun ortasından başlayarak orta parmağın alt çizgisine kadar uzanıyorsa, o kişinin azimkar ve sabırlı olması sayesinde tüm zorlukların üstesinden geleceğine yorumlanır.

Bu çizgi akıl çizgisinden başlıyorsa, o kişinin belirli bir dönemden sonra akıllanacağını ve işlerini şıkı hayatımın son demlerinde rahata ereceğine işarettir.

Kader çizgisinin başlangıcında çatal şeklinde iki tane ayrık varsa ve bu ayrıklardan biri Ay tepesine diğeri de Venüs tepesine doğru yönelmişlerse, bu kişinin oldukça yüksek bir hayal gücüne sahip olduğuna işarettir. Ancak bu kişinin düşlerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini anlamak için o kişinin kader çizgisini genel anlamda tanımlamak gerekir.

Kader çizgisi parça parça ve yalpalayarak ilerlemişse, o kişinin başından çok üzüleceği bazı olaylar geçeceğine yorumlanır. Böyle çizgisi olan insanın hayatı hep sıkıntılar içinde olacağına sürekli çaba göstermek zorunda kalacağına işarettir.

Kader çizgisine paralel ve başlangıçta bağımsız gibi görünen ancak uçları bitişik olan bir çizgi varsa, bir ortaklık ya da bir evlilik anlamına gelir.

Kader çizgisi çift gibi görünüyorsa, o kişinin doğuştan şanslı olacağına işarettir.

E – ) GÜNEŞ ÇİZGİSİ

Güneş ‘’ Apollon ‘’ çizgisi, yüzük parmağı-bilek yönünden bulunan ve diğerlerine oranla kısa bir çizgidir.

Diğer bir adı da “başarı çizgisi” dir. Güneş çizgisi genellikle yüzük parmağının altından başlayarak bileğe yakın bir şekilde aşağı iner. Ancak birazdan görebileceğimiz gibi çıkış noktalan oldukça değişiktir. Genel anlamında parlak bir geleceğe, başarıya ve zenginliğe yorumlanır.

Bu çizginin yokluğu o kişinin yetenek açısından şanssız olacağının işaretidir.

Güneş çizgisi çıkış noktalan değişiktir. Hayat çizgisinden, zeka çizgisinden, Ay tepesinden, avucun ortasından ya da Mars düzlüğünden Güneş çizgisi Ay tepesinden başlayarak inerse, başarılarıyla çevresinin sevgisini kazanacağına yorumlanır. Ancak bu durumun uzun bir dönem devam etmiyeceğinede işarettir. Güneş çizgisi bilekten başlar ya da kader çizgisinden çıkarsa, bu başarının tüm yaşam boyunca süreceğine yorumlanır.

Güneş çizgisi kader çizgisinden çıkarsa, o kişinin mesleğinde uzmanlaşarak büyük başarılar elde edeceğine işarettir. Kader çizgisinden ayrıldıktan sonra yüzük parmağına yönelirse, bu durumda başarının sürekli olacağına yorumlanır.

Güneş çizgisi zeka çizgisinden çıkarsa o kişinin orta yaş döneminden sonra başarıyı yakalayacağına işarettir. Ancak bu durum tabiki kısmet olarak yorumlanmamalıdır zira kişi zaten yeteri kadar deneyim kazanmıştır.

Güneş çizgisi üzerinde minik yuvarlaklar varsa, o kişinin yaşantısının tamamen rezilliklerle anılacağına yorumlanır.
Bu çizgisinden ayrılan bir çizgi Satürn tepesine yönelirse, şans faktörünün bu kişinin her zaman yanında olacağına işarettir.

Güneş çizgisi Güneş tepesine yönelirse, başarının karşılığı olarak büyük şerefe erileceğine işarettir. Bu çizgi merkür tepesine yönelirse, beceri isteyen herhangi bir alanda başarıya ulaşılacak anlamına gelir.

Kişinin elinde güneş çizgisi görünmüyorsa o kişinin başarılarında ya da başarısızlıklarında şansın rolü olmayacağına işarettir. Zaten bu kişilerin hayatlarında öylesine büyük inişler ve çıkışlar genellikle olmaz. Ne çık iyi bir duruma gelebilirler ne de çok kötü bir duruma. Ancak bu insanın kader çizgisinin derin ve belirgin olması durumunda, tam tersine el aklan her işin üstesinden başarıyla geleceklerdir.

Ay tepesinden doğan bir güneş çizgisi o kişinin başkalarının sırtından başarılı olacağına işarettir.
Güneş çizgisi ve zeka çizgisi iyice belirginse, ya da kalp çizgisinden çıkıyorsa, o kişinin sanatsal faaliyetlerde başarılı olacağına işarettir. Kalp çizgisinden çıkmadığı hallerde, o kişinin sanatsal başarının yanı sıra maddi alanlarda da büyük başarı kazanarak zengin olacaklarına yorumlanır.

Güneş çizgisi avucun ortasından başlıyorsa, o kişinin kendi kendine yetecek bir kapasiteye sahip olduğu anlamına gelir. O kişinin ancak bazı sorunların üstesinden geldikten sonra başarıyı yakalayabileceklerine işarettir.
Ancak güneş çizgisi hakkımdaki başarı yorumunun tam bir netlik kazanabilmesi için, kalp çizgisinden başlayarak Güneş tepesine yönelmesi gerekir. İşte o zaman, insanlardaki becerinin ön plana çıkarak haşanda rol oynaması söz konusu olur.

Güneş çizgisinin ucunda minik bir yıldız bulunması halinde o kişinin büyük bir işin üstesinden gelerek zirveye yerleşeceği anlamına gelir.

F – ) SAĞLIK ÇİZGİSİ

Avucun dış kenarında, küçük parmak ile bilek yönündedir.

Sağlık çizgisi yoksa; sağlık sorunu olmayacağına işarettir.

Sağlık çizgisi merkür tepesi üzerinde sona eriyorsa; iş hayatında başarıya işarettir.

Sağlık çizgisi ay ve mars tepeleri arasında son buluyorsa; geleceğe dair kuvvetli tahminleriniz olduğuna işarettir.

Sağlık çizgisi ince ince ağ şeklinde örülmüş birçok çizgiden oluşmuşsa; saçlarınıza dikkat etmeniz gerektiğine dair bir uyarıdır.

Sağlık çizgisi çift hat halinde gidiyorsa; hastalıkların kolayca atlatılacağına işarettir.

Sağlık çizginin üzerinde yer yer kırıklar ve kesintiler varsa; sağlığının kısa aralıklarla, tekrar tekrar sarsıntılar geçireceğine yorumlanır.

Sağlık çizgisinden ayrılan dallar yukarı doğru uzanıyorsa; iş değişikliğine işarettir.

Sağlık çizgisi, incecik ağ gibi birçok tali çizgiciklerle birleşmişse; adale ağrıları, romatizma ve damla hastalığına işarettir.

Sağlık çizgisi kalp çizgisiyle birleşik ise; zafiyete işarettir.

Sağlık çizgisinin ucu çatal şekilde ise; kararsızlık ve bezginlik işaretidir.

Sağlık çizgisi üzerinde bir yıldız varsa; evlilik hayatında birden fazla çocuk sahibi olamayacağına yorumlanır.

Sağlık çizgisinin üzerinde üçgen şekli meydana getirircesine bir çaprazlaşma varsa; kısa süreli hastalıklara yorumlanır.

G – ) EVLİLİK ÇİZGİSİ

Avucun küçük parmak kökü hizasındadır.

Evlilik çizgilerinden biri, enine küçük bir çizgiyle kesilmiş ise; çok ciddi gönül maceralarına işarettir.

Kısa çizgiler arasında uzun çizgi varsa; önemli bir maceraya yorumlanır.

Yukarı doğru yönelen çizgiler; evlilik hayatının boşanma ile sonuçlanacağına yorumlanır.

Çizgi çift ise; aile hayatının tartışmalarla geçeceğine yorumlanır.

Evlilik çizgisi güneş tepesine uzanıyorsa; evlilik hayatının para bakımından bolluk getireceğine işarettir.

Evlilik çizgisinden ayrılan dal kalp çizgisine doğru eğimleniyor ama ona değmiyorsa; mali sorunlar yüzünden istediğiniz gibi yaşayamayacağınıza işarettir.

Evlilik çizgisinden ayrılan bir dal zeka çizgisine doğru iniyor ama ona değmiyorsa; eşinizin parlak bir meslek sahibi olacağına işarettir.

Evlilik çizgisinin iç tarafında bir çatal varsa; evlenmeyi kararlaştırdığınız kimseyle, başkasına aşık olacağınız için evlenmekten vazgeçeceksiniz, demektir.

Evlilik çizgilerinden biri veya bir kaçı, güneş ve merkür tepeleri arasındaki kafes çizgilere dokunuyorsa; evlenmenin hayırlı olmayacağına işarettir.

Evlilik çizgilerinden biri veya birkaçı güneş tepesi üzerinde kafes çizgilere değiyorsa; evlilik hayatında huzursuzluklara yorumlanır.

Evlilik çizgisi üzerinde üçgen varsa; aile hayatınızda tatsızlıklara yorumlanır.

Evlilik çizgisi incecik, ağ gibi çizgilerden oluşmuşsa; evlilik hayatınızda tatsızlıklara yorumlanır.

Evlilik çizgilerinden birinin üzerinde bir adacık görülüyorsa; evliliklerinin çıkaracağı tatsızlıklar yüzünden, güçlü sevgilerine rağmen arada sırada bozuşmalarına yorumlanır.

Evlilik çizgisinin üzerinde bir yıldız bulunuyorsa;  eşinizle beraber seyahat ettiğiniz sırada değerli bir şeyinizi kaybetmeniz ihtimaline işarettir.

H – ) VENÜS ÇİZGİSİ

Orta ve yüzük parmağını birleştiren içbükey yaya Venüs halkası denir.

Büyük medyumların, düşünce gücüyle insan ve eşyaya hükmeden tiplerin, sihirbazların çizgisidir.

 Avucun üst tarafında işaret parmağı ile küçük parmak arasında kavisli bir çizgidir. Sinirli, hırçın ve hastalık derecesinde hassas bir karaktere yorumlanır.
Genellikle venüs çizgisinin bulunduğu eller, duygularında ikilemler yaşayan ve bu duygular arasında kesinlikle denge kuramayan insanlara yorumlanır.

Venüs çizgisi normal bir görünüm veriyorsa, güce ve pratik zekanın hayli gelişmiş olmasına yorumlanır.
Kişinin elinin kaba bir görünüm vermesi, kırmızı renkte olması ve Venüs tepesinin aşın bir şekilde geniş görünmesi halinde venüs çizgisinin belirgin olması, aşın bir şekilde ihtirasa, arzuların yoğunluğuna ve şehvete yorumlanır.
Venüs çizgisi diğer çizgiler tarafından kesiliyorsa, Venüs ve Ay tepesi geniş ise, o kişi dengesiz ve saldırgan olarak yorumlanır.

Venüs çizgisi güneş çizgisini kesip Satürn tepesine yöneliyorsa, o kişinin asi ve hırçın bir karaktere sahip olduğuna ve duygusal yönden dengesiz davranışlar içinde bulunduğuna, bu yüzden de başarısız olacağına yorumlanır.

Venüz çizgisi Merkür ve Güneş tepesi arasında bir kavisle avucun içine yöneliyorsa, Merkür tepesinin etkisinde olduğuna yorumlanır. Bu durumda, o kişinin iş alanında başarılı olacağına parasına para katacağına işarettir.

Venüs çizgisinin beraberinde çizgiler varsa, o kişinin güçlü bir iradesi olacağına ve bedensel açıdan da kuvvetli bir yapıda olacağına yorumlanır.

Venüs çizgisinde kesiklikler varsa, yaşam ve zeka çizgilerinde de hatalar görülebilir.
Venüs çizgisi evlilik çizgisine dokunuyorsa, o kişinin evlilik yaşamında gereksiz kaprislerle zorluk çıkartan bir yapıda olduğuna yorumlanır.

Bir önceki yazımız olan ÜLKEMİZDEKİ DİNİ VE MİLLİ BAYRAMLARIMIZ; başlıklı makalemizde dini bayramlar, mill bayramlar ve milli hakkında bilgiler verilmektedir.

Yazımızı Faydalı Buldunuz mu?

error

Bu Bloğu Beyendiniz mi? Şimdi Paylaşın :)

WhatsApp
Instagram
Follow by Email
YouTube
YouTube
RSS
Telegram
%d blogcu bunu beğendi: